top of page
Uvidni-obr.jpg

Zahradník z Palmovky

zahradník s duší výtvarníka

Rád tvořím krásu...
možná je to tím, že při hře na klavír musím vnímat na mnoho způsobů úderu do klávesy,
možná je to tím, že kus živ
ota skládám barvy a kompozice v obrazech krajin a zahrad,
možná je to tím, že design vybírám tak, aby vyjadřoval pů
vab.

Navrhnu design květináčů, zohledním světelné podmínky, realizuji, nabízím péči vašich rostlin.

bottom of page